Kovačija

Od nekadašnje tri, u Jelenju je danas još sačuvana jedna kovačnica ili kovačija, kako je zovu mještani, ona vlasnika Damira Marčelje u Dražicama. Stari prostor kovačije, sačuvan u izvornom obliku danas je sastavni dio turističke ponude općine Jelenje. I Kovačija je, poput mlina, pruža zanimljiv uvid u grobničku starinu i zanatsku tradiciju. Kovačija u Dražicama sagrađena je prije više od 80 godina, a vlasnik Damir Marčelja, naslijedio je i zanat i objekt od svoga djeda Antonia Marčelje, prvog kvalificiranog kovača, koji je čak imao diplomu kovača stečenu školovanjem u Beču, u razdoblju od 1913. do 1918. godine.

kovačija