Kutak za iznajmljivače

UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE
Ove upute namijenjene su građanima koji su iznajmljivači ili koji to žele postati.

Prvi korak: Otići u Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo u Rijeci (Riva 10, 4. kat) sa VLASNIČKIM LISTOM i podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
Nakon dobivenog rješenja od strane Ureda državne uprave u PGŽ, Službe za gospodarstvo u Rijeci, osoba se može početi baviti iznajmljivanjem.
Nakon što iznajmljivač dobije odobrenje za rad njegove obveze su:dostaviti kopiju odobrenja u TZ
na ulazu objekta istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorizacije objekta (standardizirana ploča)
cjenik vidno istaknuti u smještajnom objektu
platiti boravišnu pristojbu u predviđenom roku (BP na području TZO Jelenje iznosi 210,00 kn po glavnom krevetu, godišnje, a plaća se u 3 rate ili odjednom
platiti porez i prirez u predviđenom roku
prijavljivati i odjavljivati goste u zakonskom roku
voditi Popis gostiju
izdavati račune gostima
voditi evidenciju prometa
po završetku sezone platiti članarinu turističkoj zajednici na ostvareni promet te dostaviti Poreznoj upravi obrazac TZ
ZAKONSKE ODREDBE
PRIJAVA TURISTA

eVisitor_PPT_odrzane_edukacije_za_TZ