O Jelenju

Općina Jelenje nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Primorsko-goranske županije i poveznica je obalnog i planinskog dijela Županije. Prostire se na 142 četvorna kilometra kraškoga terena, na prosječnoj nadmorskoj visini od 300 metara. Od Grada Rijeke udaljena je 15 km, a od Opatije 20 km. Glavni grad Republike Hrvatske, Grad Zagreb, udaljen je 155 km od Općine Jelenje. Općina graniči s Gradom Čabrom na sjeveroistoku, s općinama Klana i Viškovo na zapadu, Općinom Čavle na istoku, dok na jugu graniči s Gradom Rijeka.

jelenje_panorama

U njenom sastavu se nalazi ukupno 17 naselja: Brnelići, Baštijani, Drastin, Dražice (središte Općine), Jelenje, Kukuljani, Lubarska, Lukeži, Lopača, Martinovo Selo, Milaši, Podhum, Potkilavac, Ratulje, Trnovica, Valići i Zoretići. Općina na sjevernom dijelu zalazi u Obručku skupinu planina, a zapadnim dijelom protječe Rječina. Na prostoru Općine pretežito prevladavaju građevine stambene namjene, dok u dolini Rječine i na Grobničkom polju najveći dio područja čine nenaseljene šumske i pašnjačke površine.

Općina Jelenje smještena je na području Grobnišćine te dijeli značajke tog reljefnog područja, odnosno na području Općine prevladava krški reljefni segment.

Uz rubove grobničkog polja uzdiže se tridesetak planinskih vrhova koji su nazvani Grobničke Alpe. Mnogi od tih vrhova viši su od tisuću metara: Sušica 1414 m, Veliki Obruč (1376 m), Fratar (1353 m), Suhi vrh (1280 m), Osoje (Osoji) (1340 m), Crni vrh (1335 m), Gornik (1322 m), Paklenski vrh (1334 m), Jasenovica (Jesenovica) (1338 m), Kuk (1087 m), Hahlić (1100 m).