Prirodne ljepote

 

Rječina
Biser Grobničkoga polja. Tipična krška rijeka dubokih kanjona i brojnih brzaca. Izvire podno strmih i visokih stijena brda Kičelj. Dugačka je 18 kilometara, široka 9 do 16 metara. U Jadransko se more ulijeva u gradu Rijeci kojega od 1915. godine opskrbljuje pitkom vodom. Od 1985. godine kanjon Rječine zakonom je zaštićen. Ne bez razloga. Zaštitio se tako bogat životinjski i biljni svijet, poput primjerice bujnih šuma hrasta, bukve i graba. Od izvora do ušća Rječine uređena je šetnica kojom nakon pet sati hoda stižete u Rijeku. A cijelo vrijeme sve oko vas je čista idila.


Hahlići

Hahlići , također poznati kao ” Grobničke Alpe ” predivan su dio zapadne ploče Gorskog kotara sastavljeni od mnogobrojnih različitih vrhova,  od kojih svaki kazuje posebnu priču svojim izgledom i atraktivnosti. Uspon na Hahliće je poseban, jer vodi preko travnatih i otvorenih padina s okrunjenih predivnim pogledom na Kvarnerski zaljev, otoke i na duboko usječeni kanjon Mudna Dol.


Prirodna baština

Bogatu prirodnu baštinu najbolje potvrđuje činjenica da je gotovo cijelo područje općine Jelenje područje NATURA 2000 mreže, mreže područja za očuvanje prirode. Odabir područja utemeljen je na znanstvenim kriterijima koji se jednako primjenjuju u svim državama Europske unije. Europska unija (EU) 2001. godine postavila je cilj zaustavljanja gubitka biološke raznolikosti u Europi. Dva europska propisa čine temelj politike Europske unije na tu obvezu, a to su: Direktiva o pticama i Direktiva o staništima. Te su direktive u cilju očuvanja vrijednih staništa i vrsta diljem svih zemalja članica EU te se odnose i na općinu Jelenje.