Trg mlikarice

DSC_0136

U prošlome je stoljeću Grobnišćina bila poznata po MLIKARICAMA – ženama koje su, da bi pomogle prehraniti svoju obitelj, prodavale mlijeko u gradu Rijeci. Na Grobnišćini su u prošlosti mnogobrojna kućanstva imala u štalama velik broj krava. Kravlje mlijeko koristilo se je u prehrani svježe ili prerađeno u sir, a velik dio mlijeka otpremao se stanovnicima grada Rijeke. Tu zadaću, prije suvremene prehrambene industrije, obavljale su upravo- mlikarice. Život mlikarica bio je težak. Živeći na selu, ustajale su duboko u noći i dok su ukućani još spavali, one bi pomuzle krave te uprtile na leđa posude otežale od svježeg mlijeka. U grad su išle pješke, preko 15 kilometara u jednom smjeru, svakoga dana, ljeti i zimi, sa teretom od 15-20 litara mlijeka na leđima.

Budući da su mnogi naraštaju odrasli upravo zahvaljujući mlikaricama, koje nisu posustajale ispod tereta mlijeka i ostalih proizvoda pogodnih za prodaju stanovnicima centra, iz zahvalnosti prema njima i njihovom trudu, središnji općinski trg nosi ime TRG MLIKARICE. Svake se godine na Trgu obilježi i manifestacija Na spomen mlikarici: Feral ki j pušćal sinjal, posvećena tim požrtvovnim ženama.