Zavičajni muzej

Zavičajni muzej jedini je muzej u općini Jelenje, a otvoren je 2007. godine u Martinovom Selu. Ima više od 500 izložaka koji ponosno svjedoče o bogatoj grobničkoj povijesti. U muzeju su uređene starinska spavaća soba i kuhinja, kakve su na Grobnišćini bile u 19. stoljeću, dok se u izložbenoj sobi nalaze brojni stari uporabni predmeti, alati, narodne nošnje… Etnografski se muzej kontinuirano obogaćuje novim izlošcima.

Posjetitelji mogu steći sliku načina života i rada ratara, obrtnika, žena mlikarica koje su nadaleko poznate i predstavljaju grobnički kraj.

_IGP6823 _IGP6866